You are currently browsing the monthly archive for november 2007.

”Han leder en regering som konsekvent och medvetet försöker vilseleda sina väljare. I demokratisk mening är Fredrik Reinfeldts svek historiskt. Aldrig tidigare i Sveriges historia har vi haft en större skillnad mellan vad en regering säger och vad den faktiskt genomför. Konsekvent och medvetet vilseleder man väljarna. Systematiskt ”mörkar” regeringen sin politik.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att 101 av 131 vallöften redan är genomförda eller håller på att genomföras, detta enligt tidningen Riksdag och Departement. 30 vallöften återstår att infria under mandatperioden. Finns det någon regering i Sverige som så konsekvent och snabbt har genomfört sina vallöften? Någon som kommer ihåg svekdebatten vad gällde socialdemokraternas vallöften för mandatperioden 2002-2006? Dvs man sa en sak och gjorde en annan.

Ovan blev det många lögner i hätskt tonfall på en och samma gång av Mona Sahlin.

  • ”konsekvent och medvetet försöker vilseleda sina väljare”
  • ”I demokratisk mening är Fredrik Reinfeldts svek historiskt”
  • ”Aldrig tidigare i Sveriges historia har vi haft en större skillnad mellan vad en regering säger och vad den faktiskt genomför”
  • ”Konsekvent och medvetet vilseleder man väljarna”
  • ”Systematiskt ”mörkar” regeringen sin politik”

Frågan är vem som mörkar sin politik? Socialdemokraterna verkar i alla fall inte ha några egna förslag.

Desperat av Sahlin tycker DN.

Andra bloggar om:

Annonser

”Jag är numer den mest betalningstrogna människa som finns.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att Mona Sahlin därefter jagats av kronofogden, för att hon inte har varit ”betalningstrogen”.

– Aftonbladet: Fogden jagade Mona Sahlin
– Aftonbladet: Nu är tobleroneaffären historia

Andra bloggar om:

”Reinfeldts regering påstår att ”det är låginkomsttagarnas tur”. Men i stället har 70 procent av budgeten riktats till de 30 procent som har högst inkomster.”

– Mona Sahlin

Sanningen är: 3 279 000 personer är i arbete enligt SCBs Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007. Folkmängden i Sverige är 9 166 827 enligt SCB idag. Det betyder att 36% av Sveriges befolkning är i arbete. Det är alltså dessa 36% som arbetar som regeringens budget riktats mot. Skatten har gjorts mer progressiv, dvs de som tjänar minst får behålla en större andel av sin lön. Implicit så betyder Monas resonemang att låginkomsttagare är höginkomsttagare, dvs Mona ljuger.

Andra bloggar om:

Reinfeldts regering påstår att fastighetsskatten har avskaffats. Men i stället har skatten döpts om och förändrats så att över 220 000 småhusägare får höjd skatt!

– Mona Sahlin

Sanningen är att 3,1 miljoner får sänkt fastighetsskatt med i genomsnitt 2 600 kronor, 25 000 får höjd fastighetsskatt med i genomsnitt 1 100 kronor om året. Alliansen var tydliga med att finansieringen skulle ske inom bostadssektorn, vad man ville komma ifrån var att man skulle betala skatt på pengar som var låsta i ett boende. Alla får lägre fastighetsskatt i jämförelse med om socialdemokraterna suttit kvar.

Aftonbladet: Bara 25000 får höjd fastighetsskatt
GP: 25 000 får höjd fastighetsskatt

Andra bloggar om:

”Bensinskatten skulle sänkas, sedan höjdes den.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att varken moderaterna eller alliansen har sagt att de skall sänka bensinskatten. Vill Mona Sahlin sänka bensinskatten?

Andra bloggar om:

Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har stigit med över 300 procent under den moderatstyrda regeringens första år.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att sysselsättningen bland ungdomar ökar i rekordtakt.

”Bland ungdomar 16-24 år var ökningen fortsatt mycket stark. 45 000 fler ungdomar var sysselsatta jämfört med tredje kvartalet 2006, det motsvarar en ökning på 8,8 procent. Den snabba sysselsättningsökningen för ungdomar har pågått sedan förra sommaren och är den starkaste som uppmätts i AKU sedan mätningarna började 1963.

Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007

DN: Ungdomsjobben ökar i rekordtakt
DI: Rekordökning av sysselsättning bland unga

Andra bloggar om: