Reinfeldts regering påstår att fastighetsskatten har avskaffats. Men i stället har skatten döpts om och förändrats så att över 220 000 småhusägare får höjd skatt!

– Mona Sahlin

Sanningen är att 3,1 miljoner får sänkt fastighetsskatt med i genomsnitt 2 600 kronor, 25 000 får höjd fastighetsskatt med i genomsnitt 1 100 kronor om året. Alliansen var tydliga med att finansieringen skulle ske inom bostadssektorn, vad man ville komma ifrån var att man skulle betala skatt på pengar som var låsta i ett boende. Alla får lägre fastighetsskatt i jämförelse med om socialdemokraterna suttit kvar.

Aftonbladet: Bara 25000 får höjd fastighetsskatt
GP: 25 000 får höjd fastighetsskatt

Andra bloggar om:

Annonser