You are currently browsing the monthly archive for december 2007.

”Det känns märkligt att ha en moderat ledare som lämnar walkover på hela området som handlar om vård, skola och omsorg”

– Mona Sahlin

Sanningen är att moderaternas vallöften innehöll betydligt mer av satsningar på vård, skola och omsorg än vad socialdemokraternas vallöften gjorde.

Tack till Kerstin för tipset.

Länk: Regeringsförklaringen 18 September 2007

Andra bloggar om:

”Jag är baske mig ingen ohederlig person! Jag är ingen fifflare.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att ingen person som tar ut mer än 1,1 miljon kronor i lön och redovisar mer än 350.000 kr i externa utgifter på sitt aktiebolag, samtidigt som företaget går med förlust och får 32 betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen kan kallas för att vara hederlig eller att inte vara en fifflare.

Sanningen är också att man med dessa meriter kunde bli den socialdemokratiska regeringens biträdande näringsminister och småföretagarexpert.

Aftonbladet: Fogden jagade Mona Sahlin
Aftonbladet: Sahlin får svidande kritik från s
Bubblare.se: Mona fifflar

Andra bloggar om:

Det skulle aldrig bli vård efter plånbok. Sedan ändrades lagen så att akutsjukhusen nu kan säljas och patienter med privata försäkringar kan gå före i vårdkön.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att det var ett vallöfte att avskaffa stopplagen därför att den förbjuder sjukhus att drivas i privat vinstsyfte, samt att inga akutsjukhus skulle säljas ut. Båda vallöftena är uppfyllda. Ovan citat av Mona Sahlin satt i sammanhanget där hon försöker leda i bevis det som Mona ljuger 6 handlar om, gör även ovan citat till en lögn av Mona Sahlin.

Förövrigt har det varit vård efter plånbok efter att socialdemokratin gjorde sjukvården mer otillgänglig för svenska medborgare genom att lägga vården under planekonomins dystra verklighet med köer och allt vad det innebär. De som har haft råd har kunnat skaffat sig vård annorstädes. Alltså är även ”Det skulle aldrig bli vård efter plånbok” en lögn.

DN: Den nya regeringens vallöften

Andra bloggar om:

I stället har regeringen ägnat sina första tre budgetpropositioner åt ofinansierade skattesänkningar, vilket redan har satt avtryck i form av högre räntor.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att skattesänkningarna troligen är överfinansierade.

Riksgälden: ”För 2007 räknar vi med ett budgetöverskott (ett negativt lånebehov) på 138 miljarder kronor, vilket skulle vara det största överskottet genom tiderna. Det är en förbättring med 26 miljarder kronor jämfört med vår februariprognos. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blir större än väntat.”

Apropå räntorna, förutom det faktum att det är sunt med högre räntor i en högkonjuktur, så drivs dessa upp ytterligare av löneökningar som inte står i proportion till produktivitetsutvecklingen.

Andra bloggar om: