I stället har regeringen ägnat sina första tre budgetpropositioner åt ofinansierade skattesänkningar, vilket redan har satt avtryck i form av högre räntor.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att skattesänkningarna troligen är överfinansierade.

Riksgälden: ”För 2007 räknar vi med ett budgetöverskott (ett negativt lånebehov) på 138 miljarder kronor, vilket skulle vara det största överskottet genom tiderna. Det är en förbättring med 26 miljarder kronor jämfört med vår februariprognos. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blir större än väntat.”

Apropå räntorna, förutom det faktum att det är sunt med högre räntor i en högkonjuktur, så drivs dessa upp ytterligare av löneökningar som inte står i proportion till produktivitetsutvecklingen.

Andra bloggar om: