Det skulle aldrig bli vård efter plånbok. Sedan ändrades lagen så att akutsjukhusen nu kan säljas och patienter med privata försäkringar kan gå före i vårdkön.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att det var ett vallöfte att avskaffa stopplagen därför att den förbjuder sjukhus att drivas i privat vinstsyfte, samt att inga akutsjukhus skulle säljas ut. Båda vallöftena är uppfyllda. Ovan citat av Mona Sahlin satt i sammanhanget där hon försöker leda i bevis det som Mona ljuger 6 handlar om, gör även ovan citat till en lögn av Mona Sahlin.

Förövrigt har det varit vård efter plånbok efter att socialdemokratin gjorde sjukvården mer otillgänglig för svenska medborgare genom att lägga vården under planekonomins dystra verklighet med köer och allt vad det innebär. De som har haft råd har kunnat skaffat sig vård annorstädes. Alltså är även ”Det skulle aldrig bli vård efter plånbok” en lögn.

DN: Den nya regeringens vallöften

Andra bloggar om:

Annonser