You are currently browsing the monthly archive for januari 2008.

Trots att det i riksdagen finns en klar blocköverskridande majoritet för principen om könsneutrala äktenskap har arbetet med en ny lag stannat upp. Det är dags för våra partier att nu göra slut på den långbänk som drabbat frågan.”

– Mona Sahlin den 16 juni 2007 i DN.

Sanningen är att det arbetet aldrig hade stannat upp. Johan Linander som satt med i den politiska referensgruppen kommenterar Mona Sahlins lögn:

”Precis, NYLIGEN kom Hans Regnér med sitt utredningsförslag. Jag satt själv med i den politiska referensgruppen och den 21 mars lämnade in Regnér in sitt förslag. Det kan ha varit dagen före eller dagen efter men den 21 mars hade vi i vart fall avslutningsmiddag med utredningen. Hur ofta läggs en proposition inom 2,5 månad från utredningen är klar? Självklart ska utredningen först på remissrunda och hur den remissrundan ska gå till håller just nu på att diskuteras. För bara några dagar sedan fick jag titta på remissinstanslistan för att se om jag tyckte att det saknades någon remissinstans. Att det tagit ett par månader för departementet att komma från utredningsförslag till remissrunda är normalt. Så att arbetet med en ny lag stannat upp är en lögn!”

Johan Linander: Sahlin, Ohly och Wetterstrand ljuger om könsneutralt äktenskap
QX: Könsneutralt äktenskap föreslås införas 2008

Andra bloggar om:

”Att sätta betyg på 7-åringar har ingen förankring vare sig i skolan eller bland föräldramajoriteten.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att Alliansen har diskuterat betyg från årskurs 6, dvs för 12-åringar, och inget annat.

DN: Betygen spökar igen
SvD: Dags att vädra ut flummet i skolan
SvD: Dålig fjutt i Sahlins nyårsraket

Andra bloggar om: