You are currently browsing the monthly archive for maj 2008.

LO har skickat ut ett brev till borgerliga riksdagsledamöter och deras grannar som en del av sin ”kampanj mot hetsjakten på sjuka”. På LO:s hemsida listas även hemadresserna till alla borgerliga riksdagsledamöter.

I sin ”kampanj mot hetsjakten på sjuka” så stolpar LO upp ett antal lögner, dessa har nu blivit bemötta av Stefan Tornberg, och han påpekar samtidigt att några av reformerna är efterfrågade av LO själva:

LO skriver: Sjuka riskerar i praktiken att få sin sjukpenning indragen redan efter 6 månader utan att någon form av rehabilitering prövats. Sjuka kommer att göras arbetslösa.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är att alliansregeringen inför skyddad tid i sex månader, och upp till tolv månader om det är sannolikt att man kan komma tillbaka i sitt gamla jobb. Detta är något som LO har efterfrågat. Med dagens regler kan den sjukskrivne prövas mot hela arbetsmarknaden redan efter tre veckor. Alliansregeringen går även LO till mötes vad gäller krav på förbättrat anställningsskydd – en lag om rätt till ledighet för sjukskrivna att pröva annat arbete införs.

LO skriver: Sjukpenning ska bara beviljas i undantagsfall efter 12 månaders sjukskrivning. Utom i ett fåtal fall ska ingen hänsyn tas till hur allvarlig sjukdomen är eller om en helt ny diagnos finns.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är att alla som har nedsatt arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden beviljas sjukpenning respektive förlängd sjukpenning i 12 + 18 månader.

LO skriver: Passiva arbetsgivare kommer att enkelt kunna kringgå arbetsmiljölagen och lagstadgade skyldigheter till arbetsanpassning och rehabilitering, eftersom Försäkringskassan inte ska kontrollera sanningshalten i arbetsgivarutlåtanden om möjligheterna till återgång.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är att rehabiliteringskedjan kommer tvinga arbetsgivaren att tillsammans med arbetstagaren samverka kring åtgärder som ökar möjligheterna för återgång i arbete på arbetsplatsen istället för dagens passiva sjukskrivning som nästan alltid slutar med en förtidspension.

LO skriver: Tiotusentals långtidssjukskrivna kommer redan från och med den 1 juli att få sin ersättning sänkt från 80 procent till 75 procent. De flesta har inte haft tillgång till rehabiliteringsåtgärder eller annan hjälp för att komma tillbaka.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är den att sjukpenningen fortsättningsvis kommer att vara 80 procent. Efter tolv månader införs förlängd sjukpenning, istället för obligatorisk prövning av förtidspension. Denna regering kommer inte att tillåta att människor sorteras ut i förtidspension med 64 procents ersättning. Det räcker med de 550 000 personer som redan skickats ut i permanent utanförskap.

Man kan fråga sig vem det är som bedriver hetsjakt mot vem, och varför LO degraderar sig själva till en lögnpropagandaapparat åt Mona Sahlin och socialdemokraterna?

Övrigt:
Socialdemokraterna har ju deklarerat att de vill bilda regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiets ordförande i programkommisionen hyllar idag Jan Myrdal på sin blogg.

Länkar:
Helsingborgs Dagblad: LO borde hålla sig till sanningen
SvD: LO:s grannkampanj upprör
BLT: Personligt angripen av LO-facken
SR: Politiker kritiserar LO kampanj
Aftonbladet: Osmakligt, LO
DN: Ett LO i tiden
Helsingborgs Dagblag: Hans Wallmark: LO har slösat bort förtroende
Newsdesk: Johan Pehrson (fp) i öppet brev till Wanja Lundby-Wedin: LO:s kampanj tveksam och felaktig
Arbetarbladet: Varför försvarar LO det socialdemokratiska sveket mot de sjuka?
Aftonbladet: LOs huvudproblem: förnekelse och oförmåga till självkritik och förnyelse
Aftonbladet: VÄND TRENDEN

Intressant, andra bloggar om:

En läsare vid namn Henrik tipsar om hur Vårdval Stockholm i Rågsved har fallit ut.

Mona talar ibland om vårdval Stockholm och om hur förorterna får så mycket sämre vård. Bland annat nämner hon Rågsved i dessa sammanhang. Hon besökte också Rågsveds vårdcentral innan vårdvalet var i hamn.

Det intressanta är att just Rågsveds vårdcentral, som drivs av privata Carema, under våren gjort allt för att få folk att lista sig hos dem. Bland annat har de utökat öppettiderna, inrättat en ”lättakut” och enligt uppgift har de planer på att också starta mödravård. Alltså en avsevärd förbättring!

Visserligen är reformen fortfarande ung, men hon ljuger definitivt i det här fallet.

Tack för tipset.

Mona Sahlin kallade, i debatten om vården med Filippa Reinfeldt, Vårdval Stockholm för ett farligt experiment som kan sprida sig.

Ett par andra citat:

Men när vi ser att det sker stora försämringar som verkligen är till nackdel för förortsområdena, så är det självklart att vi vill diskutera det.

– Mona Sahlin, Mona Sahlin till ny attack

Den 1 januari trädde också Vårdval Stockholm i kraft. Många av vårdcentralerna i socialt utsatta områden med hög arbetslöshet och mer ohälsa har stängt eller sagt upp personal. Resurser flyttas till rikare delar av staden, för nu gäller moderat ”Hej matematik”, samma peng för alla oavsett behov.

– Mona Sahlin, Partiledardebatt 16 januari

Ett par av socialdemokraternas utsagor om Vårdval Stockholm på socialdemokraternas hemsida:

Socialdemokratiska bloggare har också varit flitiga, en av de flitigare har varit Anders Löwdin (politiker i Bromma). Ta t ex hans inlägg Vårdslakt Stockholm:

Vad händer i framtiden? Kommer behövande patienter från Botkyrka och Rågsved att lista sig på Äppelvikens läkarmottagning, eller är vi tvungna att be Läkare utan gränser och Röda Korset att rycka ut till Stockholms södra förorter?

Efter att Mona Sahlin och socialdemokraterna svartmålat Vårdval Stockholm i de allra grövsta termer de kunnat uppbåda, ljugit om hur dåligt Vårdval Stockholm skulle bli för människorna i de utsatta förorterna i Stockholm, så kom då siffrorna i april.

Läkarbesöken ökar mest i utsatta förortsområden
Fler läkarbesök i länet – Störst ökning i ytterområdena

Alla som tror att Mona Sahlin och socialdemokraterna gladde sig över dessa siffror som visar att Vårdval Stockholm är en succé, speciellt för de som Mona påstår sig måna mest om, räck upp en hand.

Av någon anledning så finns inte heller Agenda debatten om Vårdval Stockholm mellan Mona Sahlin och Filippa Reinfeldt kvar på SVT:s hemsida.

Vårdkonflikten är förresten över, sjuksköterskorna hade hoppats lite bättre löner vilket de är förtjänta av. Fler privata arbetsgivare kommer att betydligt förbättra sjuksköterskornas möjligheter till bättre löner i framtiden.

Jag vill samtidigt passa på att påminna om några rubriker från socialdemokraternas tid:

Tusentals dör i onödan
Svensk högspecialiserad vård bland de sämsta i Västeuropa
Svensk sjukvård sist i Demoskopmätning
Fler hjärtsjuka dör i väntan på operation
Elva dog i väntan på hjärtoperation
Tusentals dör av felbehandling
Svensk sjukvård klart sämst på att ta hand om patienterna

UPPDATERING: Bloggaren ‘Den hälsosamme ekonomisten‘ har jämfört tillgänglighet och kvalitet mellan olika landsting baserat på hur många som röstar på socialdemokraterna. Han har kommit fram till dessa två slutsatser:

Om andelen som röstar på socialdemokraterna i ett visst landsting ökar med tio procentenheter leder detta till att andelen personer som måste vänta mer än sju dagar på besök i primärvården ökar med 2,6 procentenheter.

samt

Om andelen som röstar på socialdemokraterna i ett visst landsting ökar med tio procentenheter ökar antalet onödiga (undvikbara) dödsfall bland kvinnor i landstinget med 2,5 stycken per 100000 invånare. Undvikbara dödsfall bland män ökar med 4 stycken per 100000 invånare.

Den moderatstyrda alliansen för Sverige allt närmare ett tudelat sjukvårdssystem, där flertalet patienter och medborgare får betala med försämrad vård, säger Mona Sahlin. Det är en lögn.

Intressant, andra bloggar om: , ,

”Vad händer med statistikbluffar som går medierna förbi? Tidigare blev de närmast till sanningar i debatten. Svaret är dock numera att de ofta avslöjas i bloggvärlden.”

Ledarbloggen på Södermanlands Nyheter

  • Långtidsarbetslösheten bland unga har tredubblats och antalet nya arbetslösa ökar.
  • Utanförskapet börjar växa
  • en halv miljon har lämnat a-kassan efter regeringens försämringar
  • Däremot minskar inte den hårda kärnan av förtidspensionerade och långtidsarbetslösa, de får inga jobb.
  • Samtidigt ökar antalet nya arbetslösa.

Ovan är citat från en artikel i Aftonbladet: Utanförskapet blir regeringens fall?

Lögnen om långtidsarbetslösheten hos unga har redan avhandlats ett flertal gånger på denna blogg, senast här, men vi tar och avhandlar de andra punkterna var för sig:

* Utanförskapet börjar växa

Så här skriver Riksdag & Departement:

Utanförskapet har minskat med 200 000 på två år. Sedan valet 2006 är minskningen 145 000 helårsekvivalenter. I december förra året var utanförskapet 850 000.

* en halv miljon har lämnat a-kassan efter regeringens försämringar

Ser vi till grupper som lämnat arbetslöshetskassorna så är det, enligt arbetslöshetskassorna, framför allt äldre, välutbildade i legitimationsyrken, förtidspensionärer, studenter, ungdomar och företagare.

Finansutskottets offentliga utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Således människor som har tagit ett helt och hållet rationellt beslut om att de inte har någon fördel av att vara med i a-kassan. Därmed är skrämselscenariot ”Många med osäkra anställningar. När de blir arbetslösa kommer det verkliga utanförskapet att växa dramatiskt.” som aftonbladet målar upp falskt.

* Däremot minskar inte den hårda kärnan av förtidspensionerade och långtidsarbetslösa, de får inga jobb.

Enligt SCB så var antalet långtidsarbetslösa (i 1000-tal) i april månad år:

2006: 110.1
2007: 93.7
2008: 73.1

SCB publicerar en graf över antalet förtidspensionerade här, tyvärr sträcker den sig bara till år 2005, då socialdemokraterna drog in pengarna till denna statistik år 2006. Gissa varför?

Så här såg det ut under socialdemokraternas tid, mitt under brinnande högkonjuktur: Kraftig ökning av unga förtidspensionärer. En tredubbling av antalet unga som förtidspensionerades blev resultatet av de senaste 10 årens socialdemokratiska styre.

Beviljade förtidspensioneringar enligt försäkringskassan:

2003: 65 365
2004: 73 161
2005: 60 308
2006: 48 176
2007: 47 683

Förtidspensionärerna blir allt yngre (2005)
Förtidspensionen – en befrielse från arbetet (2005)

* Samtidigt ökar antalet nya arbetslösa.

”Ingen avmattning på arbetsmarknaden”, ”Under april var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 92 000 personer eller 2,1 procent jämfört med april 2007.”, ”Antalet personer i arbete och antalet arbetade timmar var rekordhöga under april.”, ”Fortsatt ökning av antalet sysselsatta”, ”Antalet fast anställda ökade med 157 000 personer eller 4,7 procent jämfört med april 2007.”, ”Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 28 000 personer eller 14,3 procent.”

Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2008

Lena Askling på Aftonbladet avslutar artikeln med ”Vinnarfrågan från valet 2006, utanförskapet, ser ut att bli en bumerang mot regeringen i valet 2010.”. Snarare blir det socialdemokraternas lögner som kommer att komma tillbaka och drabba dem med full kraft.

Enligt en opinionsundersökning så skulle flera svenskar välja att ha Mona Sahlin som bordsgranne på en fest framför Reinfeldt. Det skulle jag med, men inte för att vara trevlig, utan för att ställa henne till svars för sina lögner inför svenska folket.

Noterar också att KD är upprörda, med all rätt, över andra lögner från socialdemokraterna.

Intressant, andra bloggar om: , ,

Socialdemokraterna och deras vapendragare, bloggarna, har nu dragit igång en massiv lögnkampanj där bland annat följande budskap pumpas ut:

* Ungdomsarbetslösheten har tre eller fyrdubblats
* Arbetslösheten ökar
* Socialbidragskostnaderna skjuter i höjden
* Tillväxten har bromsat in och det är regeringens fel
* Inflationen skjuter i höjden och det är regeringens fel
* Räntorna skjuter i höjden och det är regeringens fel

Ovan lögner har jag bemött här på bloggen, men lögnerna är naturligtvis fler och jag har inte tid att bemöta alla. Jag lägger antagligen redan ner mer tid på detta än vad jag borde.

Några av de socialdemokratiska bloggar som sprider dessa lögner är:

Lowdin.com i Bromma
Jonas Morian | PromeMorian
Alesia Goncharik
Stefan Runfeldt – Jämlikhet som frihetsidé
SSK bloggen
HBT-sossen

Länkar:
DN: S stjäl moderaternas reklamkampanj


Intressant
, andra bloggar om:

”Socialbidragen ökar i hälften av landets kommuner.”

Socialdemokraterna, 2008-04-28

”En försämrad försäkring för de som drabbats av arbetslöshet gör att fler nu tvingas vända sig om efter socialbidrag.”

– Mona Sahlin, Mona Sahlins sommartal i Botkyrka 2007

”De sa att de skulle stå för arbetslinjen, men nu ökar socialbidragen”

Mona Sahlin

”Nu ökar socialbidragen i mer än hälften av landets kommuner.”

– Mona Sahlin, Jobbtoppmötet

Som källa för socialdemokraternas senaste motkampanj så används Socialstyrelsens rapport Ekonomiskt bistånd kvartal 1–4, år 2007. ”Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat.” står det i rapporten, det är intressant då detta visar att de ordinarie socialbidragen som inte har med flyktingmottagningen att göra har minskat med 4%.

Socialdemokraterna ljuger när de påstår att utbetalningarna av socialbidrag har gått upp pga regeringens arbetsmarknadspolitik, utbetalningarna har gått upp pga flyktingmottagningen. Och nej, socialbidragen har inte ökat i mer än hälften av landets kommuner, tvärtom så har socialbidragen minskat i mer än hälften av landets kommuner (”Redovisningen visar att något fler än hälften av kommunerna (150 st.) har minskat sina utbetalningar.”, s. 16 i rapporten).

Titta på nedan diagram och tabeller:

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning fjärde kvartalet 2007

Utbetalt ekonomiskt bistånd kvartalsvis, miljoner kronor i fasta priser,

Introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd som har utbetalats till flyktingar, miljoner kronor i fasta priser, redovisat per kvartal respektive år, 2003–2007

Som vi ser så är det alltså introduktionsersättningen till de människor som har flytt till Sverige för att undkomma krig och elände som Mona Sahlin och socialdemokraterna kritiserar. Mona Sahlin borde ta ytterligare en tur till miljonprogramsområdena och tydliggöra denna ståndpunkt.

Regeringen bör istället ges beröm för att de ordinarie socialbidragen sjunker, och socialdemokraterna kritiseras för att de ordinarie socialbidragen ökade vid deras tid vid makten.

Länkar:
SvD: Bosse Ringholm ljuger idag om socialbidragen

Intressant, andra bloggar om: , ,

”Nya ungdomsarbetslösheten

Just nu är moderaterna ute och prisar sig själva för sin tid vid makten. Vad de inte berättar är att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har tredubblats på ett år.*

Moderaterna säger att allt är bra. Vi håller inte med. Vi tror inte att orättvisor är lösningen på Sveriges problem. Tvärtom. För att klara jobben, välfärden och konkurrenskraften även i framtiden behöver vi investera i människors kraft och mod och strävan efter framgång. Sverige tjänar på rättvisa.

* Källa: Arbetsförmedlingen”

Socialdemokraternas hemsida

Sanningen är att arbetsförmedlingen (AMS) skriver så här om långtidsarbetslösheten för ungdomar:

”För ungdomarna har långtidsarbetslösheten på ett år gått ned från 10 000 till knappt 5 000. Nedgången väntas fortsätta detta år, främst genom det i december nystartade programmet jobbgarantin för ungdomar.”

Arbetsmarknadsläget i april 2008

Och så här skriver SCB:

”Bland ungdomar 16-24 år var sysselsättningsökningen 8,8 procent, vilket innebar 45 000 fler sysselsatta ungdomar jämfört med tredje kvartalet 2006. Ökningen för ungdomar som har pågått sedan sommaren 2006 är den kraftigaste som uppmätts i Arbetskraftsundersökningen (AKU) sedan mätningarna började 1963.”

Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007

Kolla även in hur ungdomsarbetslösheten fördubblades (på riktigt) under de sista åren som socialdemokraterna satt vid makten (från eurostat):

Socialdemokraterna kör nu en motkampanj mot moderaternas kampanj. Marita Ulvskog menar att ”moderaterna slänger ut felaktiga uppgifter”. En gammal s-taktik som känns igen, gör först fel, anklaga sedan motståndarna för att de gör detta fel för att sätta motståndarna i försvarsställning. Förövrigt deklarerar idag den gamla kpml(r):aren att hon vill bilda regering med kommunisterna i vänsterpartiet.

[UPPDATERING]: Rött kort för vilseledande socialdemokrater

Intressant, andra bloggar om: , , ,

”För oss är det omöjligt att acceptera en utveckling inom EU där löntagare ställs mot löntagare i en accelererande negativ lönespiral.”

– Mona Sahlin

Johan Norberg förklarar utförligt och pedagogiskt varför ovan är en lögn. Stefan Fölster och Fabian Wallen förklarar varför det är de sämst ställda som har bäst nytta av fungerande marknader.

Intressant, andra bloggar om:

P J Anders Linder frågar sig om socialdemokraternas jobbtoppmöte gick obemärkt förbi. Det hoppas jag att det inte gjorde för det bestod mest av lögner som socialdemokraterna borde få stå till svars för. Om inte socialdemokraterna klarar av att vinna val på sanningen, då hör de inte hemma i maktens korridorer.

Intressant, andra bloggar om:

”Nu är vi där – ett par år in i mandatperioden. Och politiken ger tydliga resultat:

Tillväxten sjunker.
Inflationen sticker iväg.
Räntorna ligger högt.
Kunskapsnivån sjunker.
Produktivitetstillväxten är i stort sett utraderad.
Arbetskraftsbristen är akut.”

– Mona Sahlin, jobbtoppmötet

Mona Sahlin påstår att regerings politik har lett till ovan. Vi får ta och avhandla punkterna var för sig.

1. Tillväxten sjunker

Det är sant, men det är en lögn att det beror på regeringens politik. Vi vet alla att en högkonjuktur inte håller i sig för evigt, men ändå anklagar Mona Sahlin regeringen för att så inte har skett med regeringens politik. Sverige är ett av de mest globaliserade länderna och påverkas starkt av världskonjukturen. Det har länge varit känt att tillväxten i världen skulle krympa år 2008. I år har IMF skrivit ner tillväxten ytterligare, där man förutspår att tillväxten i EU kommer att bli 1,4%. Samtidigt tros tillväxten bli 2,1% i Sverige, dvs 50% högre än EU genomsnittet. Det är ett gott betyg för regeringen.

2. Inflationen sticker i väg, räntorna ligger högt

Detta är också sant, men Mona ljuger när hon påstår att detta är ett resultat av regeringens politik. Också här kan vi bedöma hur det går för Sverige genom att jämföra med andra länder. Inflationen i EU i april var 3,6%, i Sverige var den 3,2%. Av de EU-länder som inte har Euron, så är det bara Storbritannien som har en lägre inflation. Alltså även här gör Sverige mycket bra ifrån sig. Allt enligt eurostat, EUs motsvarighet till SCB. Räntorna sätts av riksbanken för att nå inflationsmålet 2% plus minus 1 procentenhet. Så här sa Riksbanken den 23 april om läget när de presenterade att reporäntan förblir 4,25%:

”Konjunkturen är fortfarande god i Sverige med en hög tillväxt i konsumtion och sysselsättning. Även exporten har utvecklats väl. Den svagare utvecklingen i omvärlden bidrar till att svensk ekonomi mattas av. Stigande energi- och livsmedelspriser gör att inflationen är hög och väntas bli något högre nästa år än vad prognosen visade i februari.”

Jag vill även starkt rekommendera denna artikel på fokus om inflationen, det ser ut som att vi kommer att få dras med en hög inflation en lång tid framöver. Beröm ges dock till Sverige för våra starka statsfinanser.

3. Kunskapsnivån sjunker, Arbetskraftsbristen är akut.

Jag har svårt att tänka mig att regeringens politik redan skulle ha kunnat påverka kunskapsnivån i Sverige åt varken det ena eller det andra hållet. Fiaskot svensk flumskola får socialdemokraterna ta det fulla ansvaret för. Att arbetskraftbristen är akut nu, beror på politiska beslut gjorde flera år bakåt i tiden. Detta skall socialdemokraterna kritiseras för, ingen annan. Ingen kan trolla fram kvalificerad arbetskraft på något år, att anklaga någon för att inte ha gjort det är lögnaktigt. Jag vet inte vad Monas syn på utbildning är, hon har ju ingen själv, men det tar lång tid att utbilda sig till ett yrke.

LO kritiserade länge den socialdemokratiska regeringen för deras politik vad gäller yrkesutbildningar. LO har skrivit flera rapporter om detta. Regeringen har också för avsikt att omreformera skolan så att fler elever skall klara av de yrkesinriktade programmen på gymnasiet. Regeringen har också för avsikt att göra det lättare för professionella yrkesarbetare att omskola sig till lärare. Detta tar tid, men naturligtvis så är Mona Sahlin emot dessa åtgärder. Förövrigt var arbetskraftsbristen mer akut under förra högkonjukturen när socialdemokraterna satt vid makten.

Arbetskraftsbristen var i slutet av 2007 fortfarande något under nivån vid förra högkonjunkturen år 2000.

Arbetsförmedlingen: Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb fungerar bra

4. Produktivitetstillväxten är i stort sett utraderad.

Det stämmer, och detta är orsakat av regeringens arbetsmarknadspolitik. Produktivitet mäter hur mycket var och en producerar i genomsnitt. När folk slås ut från arbetsmarknaden så är det ofta de minst produktiva som får gå först. Då blir produktiviteten högre eftersom den mäts på de mer produktiva som är kvar på arbetsmarknaden, när folk kommer tillbaka in på arbetsmarknaden, då är de oftast mindre produktiva, och då sjunker produktiviteten igen. Att även de som är mindre produktiva måste få plats på arbetsmarknaden tycker jag är självklart, uppenbarligen tycker inte Mona Sahlin det eftersom hon kritiserar regeringen för detta. Läs mer om produktivitet här, rekommenderas varmt! Ett litet smakprov:

”En vagn dras av fem hästar. Den långsammaste hästen skadar benet och läggs på vagnen. Dragkraften per häst har ökat, samtidigt som vagnen går långsammare. Är detta ett problem, eller något bonden bör vara glad över?”

I samma tal vid jobbtoppmötet sa även Mona följande:

”Nu stannar jobbtillväxten av. Regeringen räknar med så få som 20 000 nya jobb nästa år.”

Nåväl, en evig jobbtillväxt tror ingen på, men jag tycker att det är mest från socialdemokraterna man hör desto dystra prognoser. På SCB och AMS talar man vidare om rekord efter rekord efter rekord. Mona Sahlins och socialdemokraternas gnäll känns väldigt verklighetsfrånvänt och lögnaktigt.

Totalt ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 88 000 personer under januari till mars och det var framförallt i mars som antalet sköt iväg, säger Niklas Andersson, analytiker på arbetsförmedlingen, till E24.

Länkar:
E24 (2008-05-09): Allt fler får jobb
E24 (2008-04-23) SCB: Sysselsättningen fortsätter öka
AMS: Över 10 000 har fått arbete genom jobb- och utvecklingsgarantin
SCB: Fler sysselsatta och fler fast anställda
SCB: Fortsatt ökning av antalet sysselsatta
SCB: Tredubbelt rekord på arbetsmarknaden år 2007
di.se: Sänkt avgift till a-kassan i sommar
Herald Tribune: Inflation hits record pace in euro zone
Guardian: Eurozone rates set to stay at 4%
Riksbanken: Inflationen just nu

Intressant, andra bloggar om: