”För oss är det omöjligt att acceptera en utveckling inom EU där löntagare ställs mot löntagare i en accelererande negativ lönespiral.”

– Mona Sahlin

Johan Norberg förklarar utförligt och pedagogiskt varför ovan är en lögn. Stefan Fölster och Fabian Wallen förklarar varför det är de sämst ställda som har bäst nytta av fungerande marknader.

Intressant, andra bloggar om:

Annonser