”Nya ungdomsarbetslösheten

Just nu är moderaterna ute och prisar sig själva för sin tid vid makten. Vad de inte berättar är att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har tredubblats på ett år.*

Moderaterna säger att allt är bra. Vi håller inte med. Vi tror inte att orättvisor är lösningen på Sveriges problem. Tvärtom. För att klara jobben, välfärden och konkurrenskraften även i framtiden behöver vi investera i människors kraft och mod och strävan efter framgång. Sverige tjänar på rättvisa.

* Källa: Arbetsförmedlingen”

Socialdemokraternas hemsida

Sanningen är att arbetsförmedlingen (AMS) skriver så här om långtidsarbetslösheten för ungdomar:

”För ungdomarna har långtidsarbetslösheten på ett år gått ned från 10 000 till knappt 5 000. Nedgången väntas fortsätta detta år, främst genom det i december nystartade programmet jobbgarantin för ungdomar.”

Arbetsmarknadsläget i april 2008

Och så här skriver SCB:

”Bland ungdomar 16-24 år var sysselsättningsökningen 8,8 procent, vilket innebar 45 000 fler sysselsatta ungdomar jämfört med tredje kvartalet 2006. Ökningen för ungdomar som har pågått sedan sommaren 2006 är den kraftigaste som uppmätts i Arbetskraftsundersökningen (AKU) sedan mätningarna började 1963.”

Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007

Kolla även in hur ungdomsarbetslösheten fördubblades (på riktigt) under de sista åren som socialdemokraterna satt vid makten (från eurostat):

Socialdemokraterna kör nu en motkampanj mot moderaternas kampanj. Marita Ulvskog menar att ”moderaterna slänger ut felaktiga uppgifter”. En gammal s-taktik som känns igen, gör först fel, anklaga sedan motståndarna för att de gör detta fel för att sätta motståndarna i försvarsställning. Förövrigt deklarerar idag den gamla kpml(r):aren att hon vill bilda regering med kommunisterna i vänsterpartiet.

[UPPDATERING]: Rött kort för vilseledande socialdemokrater

Intressant, andra bloggar om: , , ,

Annonser