”Socialbidragen ökar i hälften av landets kommuner.”

Socialdemokraterna, 2008-04-28

”En försämrad försäkring för de som drabbats av arbetslöshet gör att fler nu tvingas vända sig om efter socialbidrag.”

– Mona Sahlin, Mona Sahlins sommartal i Botkyrka 2007

”De sa att de skulle stå för arbetslinjen, men nu ökar socialbidragen”

Mona Sahlin

”Nu ökar socialbidragen i mer än hälften av landets kommuner.”

– Mona Sahlin, Jobbtoppmötet

Som källa för socialdemokraternas senaste motkampanj så används Socialstyrelsens rapport Ekonomiskt bistånd kvartal 1–4, år 2007. ”Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat.” står det i rapporten, det är intressant då detta visar att de ordinarie socialbidragen som inte har med flyktingmottagningen att göra har minskat med 4%.

Socialdemokraterna ljuger när de påstår att utbetalningarna av socialbidrag har gått upp pga regeringens arbetsmarknadspolitik, utbetalningarna har gått upp pga flyktingmottagningen. Och nej, socialbidragen har inte ökat i mer än hälften av landets kommuner, tvärtom så har socialbidragen minskat i mer än hälften av landets kommuner (”Redovisningen visar att något fler än hälften av kommunerna (150 st.) har minskat sina utbetalningar.”, s. 16 i rapporten).

Titta på nedan diagram och tabeller:

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning fjärde kvartalet 2007

Utbetalt ekonomiskt bistånd kvartalsvis, miljoner kronor i fasta priser,

Introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd som har utbetalats till flyktingar, miljoner kronor i fasta priser, redovisat per kvartal respektive år, 2003–2007

Som vi ser så är det alltså introduktionsersättningen till de människor som har flytt till Sverige för att undkomma krig och elände som Mona Sahlin och socialdemokraterna kritiserar. Mona Sahlin borde ta ytterligare en tur till miljonprogramsområdena och tydliggöra denna ståndpunkt.

Regeringen bör istället ges beröm för att de ordinarie socialbidragen sjunker, och socialdemokraterna kritiseras för att de ordinarie socialbidragen ökade vid deras tid vid makten.

Länkar:
SvD: Bosse Ringholm ljuger idag om socialbidragen

Intressant, andra bloggar om: , ,

Annonser