• Långtidsarbetslösheten bland unga har tredubblats och antalet nya arbetslösa ökar.
  • Utanförskapet börjar växa
  • en halv miljon har lämnat a-kassan efter regeringens försämringar
  • Däremot minskar inte den hårda kärnan av förtidspensionerade och långtidsarbetslösa, de får inga jobb.
  • Samtidigt ökar antalet nya arbetslösa.

Ovan är citat från en artikel i Aftonbladet: Utanförskapet blir regeringens fall?

Lögnen om långtidsarbetslösheten hos unga har redan avhandlats ett flertal gånger på denna blogg, senast här, men vi tar och avhandlar de andra punkterna var för sig:

* Utanförskapet börjar växa

Så här skriver Riksdag & Departement:

Utanförskapet har minskat med 200 000 på två år. Sedan valet 2006 är minskningen 145 000 helårsekvivalenter. I december förra året var utanförskapet 850 000.

* en halv miljon har lämnat a-kassan efter regeringens försämringar

Ser vi till grupper som lämnat arbetslöshetskassorna så är det, enligt arbetslöshetskassorna, framför allt äldre, välutbildade i legitimationsyrken, förtidspensionärer, studenter, ungdomar och företagare.

Finansutskottets offentliga utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Således människor som har tagit ett helt och hållet rationellt beslut om att de inte har någon fördel av att vara med i a-kassan. Därmed är skrämselscenariot ”Många med osäkra anställningar. När de blir arbetslösa kommer det verkliga utanförskapet att växa dramatiskt.” som aftonbladet målar upp falskt.

* Däremot minskar inte den hårda kärnan av förtidspensionerade och långtidsarbetslösa, de får inga jobb.

Enligt SCB så var antalet långtidsarbetslösa (i 1000-tal) i april månad år:

2006: 110.1
2007: 93.7
2008: 73.1

SCB publicerar en graf över antalet förtidspensionerade här, tyvärr sträcker den sig bara till år 2005, då socialdemokraterna drog in pengarna till denna statistik år 2006. Gissa varför?

Så här såg det ut under socialdemokraternas tid, mitt under brinnande högkonjuktur: Kraftig ökning av unga förtidspensionärer. En tredubbling av antalet unga som förtidspensionerades blev resultatet av de senaste 10 årens socialdemokratiska styre.

Beviljade förtidspensioneringar enligt försäkringskassan:

2003: 65 365
2004: 73 161
2005: 60 308
2006: 48 176
2007: 47 683

Förtidspensionärerna blir allt yngre (2005)
Förtidspensionen – en befrielse från arbetet (2005)

* Samtidigt ökar antalet nya arbetslösa.

”Ingen avmattning på arbetsmarknaden”, ”Under april var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 92 000 personer eller 2,1 procent jämfört med april 2007.”, ”Antalet personer i arbete och antalet arbetade timmar var rekordhöga under april.”, ”Fortsatt ökning av antalet sysselsatta”, ”Antalet fast anställda ökade med 157 000 personer eller 4,7 procent jämfört med april 2007.”, ”Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 28 000 personer eller 14,3 procent.”

Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2008

Lena Askling på Aftonbladet avslutar artikeln med ”Vinnarfrågan från valet 2006, utanförskapet, ser ut att bli en bumerang mot regeringen i valet 2010.”. Snarare blir det socialdemokraternas lögner som kommer att komma tillbaka och drabba dem med full kraft.

Enligt en opinionsundersökning så skulle flera svenskar välja att ha Mona Sahlin som bordsgranne på en fest framför Reinfeldt. Det skulle jag med, men inte för att vara trevlig, utan för att ställa henne till svars för sina lögner inför svenska folket.

Noterar också att KD är upprörda, med all rätt, över andra lögner från socialdemokraterna.

Intressant, andra bloggar om: , ,