* ”det är socialbidragen, inte jobben, som ökar i kommunerna.”
* ”Det blev bidrag, inte jobb, med den moderatledda regeringen.”
* ”I går skrev Svenska Dagbladet: Socialbidragen skenar i Stockholm.”

– Mona Sahlin, Partiledardebatten i Riksdagen den 11 juni 2008

* ”det är socialbidragen, inte jobben, som ökar i kommunerna.”, ”Det blev bidrag, inte jobb, med den moderatledda regeringen.”

Så här skriver Socialstyrelsen i sin rapport Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2008 (s. 15):

Under första kvartalet 2008 betalades 1 779 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd till mottagare som inte var flyktingar, se tabell A. Det är en minskning med fyra procent jämfört med första kvartalet 2007. Högsta värdet under den senaste femårsperioden är 2 070 miljoner kronor, vilket betalades ut andra kvartalet 2005.

Arbetsförmedlingen har också positiva nyheter:

Arbetslösheten i maj var den lägsta sedan 1991.

Likaså har SCB det, några rubriker: ”Ökning av antalet fast anställda”, ”Stor ökning av antalet sysselsatta ungdomar” och ”Antalet arbetade timmar ökade”

* ”I går skrev Svenska Dagbladet: Socialbidragen skenar i Stockholm.”

– Det är sant, så skrev de. En något konstig artikel, eftersom socialbidragen har minskat, men inte så mycket som man budgeterat för. Man trodde att socialbidragen skulle ha minskat mer än vad de gjorde, men av artikeln får man intrycket att socialbidragen ökar.

Länkar:
SvD: Alliansen mot öppet mål
DN: Tänk tillsammans
Sydsvenskan: Billigt, Östros
SvD: Höga betyg av retorikprofessor

Intressant, andra bloggar om: , ,

Annonser