Mona Sahlin har skrivit ytterligare en debattartikel i DN, denna gång tillsammans med miljöpartiets Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Naturligtvis kan hon fortfarande inte argumentera för sin sak utan att använda sig av lögner.

* Mona Sahlin: Hittills i år har 45 000 svenskar varslats om uppsägning från sitt jobb. Så många som 9 000 bara i september månad.

Enligt arbetsförmedlingen så var antalet varslade i september månad knappt 8000, Mona Sahlins siffra är alltså överdriven. Jag roade mig också med att lägga ihop antalet varsel för året och kom upp i 38.500. Då är inte de varsel som har gjorts i oktober månad inräknade.

Nu är vi inne i den kris som sägs vara den värsta sedan finanskrisen 1931, vore det då inte intressant att se hur många varsel som lades i spåren av IT krashen för att kunna jämföra Mona Sahlins siffror med något?

2001: 68610 varslade, 10324 permitteringar
2002: 67157 varslade, 3925 permitteringar
2003: 74088 varslade, 2762 permitteringar
2004: 61523 varslade, 848 permitteringar
2005: 52507 varslade, 287 permitteringar

Det är tur för Mona Sahlin att de flesta inte har en aning om hur många varsel som brukar läggas per månad och år. Då kan hon ju vilseleda oss väljare genom att framställa antalet varsel idag som något extraordinärt dåligt, när siffrorna historiskt sett i själva verket är låga.

* Mona Sahlin: Ändå fanns i den höstbudget regeringen lade fram så sent som den 22 september långt ifrån tillräckliga resurser för kvalificerade åtgärder och investeringar. Det är samma gamla orättvisa skattesänkarpolitik i repris, trots att konjunkturen nu ser helt annorlunda ut.

Mona Sahlin avstår från att precisera sig närmare i vilka åtgärder hon har saknat, vilket jag tycker är talande.

* Mona Sahlin: De två år som finansminister Anders Borg sa att det skulle ta innan den moderatstyrda regeringens politik skulle ge effekt har gått. I valrörelsen 2006 utlovades stolt nya jobb och färre bidrag. Efter misslyckandena på detta område ägnar sig regeringen i stället åt att skryta om att man samlat i ladorna.

I oktober 2006 så var 4 384 000 personer sysselsatta, i august i år så var 4 570 000 sysselsatta (båda siffror enligt tidigare svensk definition). Det är en ökning av de sysselsatta med 4,2%. Jag är ganska säker på att Mona Sahlin inte hade beskrivit det som ett misslyckande ifall socialdemokraterna hade suttit vid makten.

Och vad gäller bidragen, så låt oss titta på socialbidragen som jag antar att hon menar (hon brukar ljuga om just dessa):

Även vad det gäller socialbidragen så har jag svårt att tänka mig att Mona Sahlin skulle beskriva det som ett misslyckande om socialdemokraterna suttit vid makten och socialbidragen hade sjunkit drastiskt under 2007 och med 1% under första halvåret 2008. Eller är det den ökande flyktingmottagningen hon attackerar? Utbetalningarna av socialbidrag i Stockholm är idag på sin lägsta nivå sedan 1992. Resultatet av två år med Anders Borg tycks vara ganska bra.

Mona Sahlin och många andra socialdemokrater har valt att förvrida och medvetet missförstå vad Anders Borg sa om att det tar två år innan man ser effekten av de åtgärder regeringen genomförde i sin första budget. Mona Sahlin har valt att misstolka det som att det först går två år innan den ekonomiska politiken har någon effekt och först därefter påverkar ekonomin istället för att tolka det som att det tar två år innan man ser det fulla resultatet. Antingen så tror hon på riktigt att det först går två år utan att det händer någonting, och sen plötsligt efter två år så får politiken effekt, eller så ljuger hon och vilseleder medvetet.

* Mona Sahlin: Över en halv miljon människor har trängts ut ur arbetslöshetsförsäkringen på grund av regeringens politik.

Enligt akassorna själva så är det framför allt äldre, välutbildade i legitimationsyrken, förtidspensionärer, studenter, ungdomar och företagare som har lämnat akassorna. Det är alltså ingen som har ”trängts” ut. Ingen förvärvsarbetande människa kan sanningsenligt påstå att de har blivit tvungna att lämna akassan av ekonomiska skäl.

Länkar:
DN.Debatt: ”Budgettaket måste hållas i ett regeringssamarbete”
Arbetsförmedlingen: Tidigare arbetsmarknadsstatistik från Arbetsförmedlingen
SvD: V har självt stängt dörren menar mp
SvD: Sahlins supervecka börjar i bunker

Intressant, andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Annonser