socialdemokraternas hemsida rapporteras det att Mona Sahlin skall besöka Washington med syftet att föra ”politiska samtal om USA:s nya strategi i Afghanistan, stängningen av Guantanamo, läget inför det kommande klimattoppmötet i Köpenhamn, den inrikespolitiska situationen med sjukförsäkringsreformen och USAs ansträngda ekonomi”.