You are currently browsing the category archive for the ‘LO’ category.

Socialdemokraterna rasar med 9% enheter i Demoskops aprilmätning. Vem blir förvånad när socialdemokraterna skyller den egna bonusfesten på Alliansen, med motiveringen att Alliansen borde ha förbjudit socialdemokraterna och LO att ha bonusfest?

Nåväl, denna blogg är inte en mosa socialdemokraterna blogg, utan en mosa Mona blogg. Bara 20% av väljarna har förtroende för Mona Sahlin. Det finns anledning att tro att en stor del av dessa 20% faktiskt inte har något förtroende för Mona Sahlin, utan säger att de har det för att de tror att det gynnar socialdemokratin. Personligen så tror jag att ett sådant stöd snarare innebär att det lidande för socialdemokratin som det innebär att ha Mona Sahlin som partiledare bara förlängs.

Denna blogg skapades för att visa på att Mona Sahlin är en lögnare och därmed bidra till att hon inte skall få mer förtroende än vad hon förtjänar. Jag tror inte att det går att sänka Mona Sahlins förtroende så mycket mer, men om det visar sig att det skulle behövas så kommer jag naturligtvis att fortsätta försöka bidra genom att granska sanningshalten i Mona Sahlins uttalanden, men för tillfället så lär stiltjen på denna blogg bestå.

Länkar:

Expressen: Mona Sahlins rekordras
Expressen: Nu är Reinfeldt störst
Expressen: Ulf Nilsson: En ny partiledare före sommaren
SvD: Alliansen större än oppositionen
SvD: Halva Sverige vill ha bort Lo-basen
DN: Alliansen större än oppositionen
Aftonbladet: Alliansen större än oppositionen

Intressant, andra bloggar om: , , ,

LO har skickat ut ett brev till borgerliga riksdagsledamöter och deras grannar som en del av sin ”kampanj mot hetsjakten på sjuka”. På LO:s hemsida listas även hemadresserna till alla borgerliga riksdagsledamöter.

I sin ”kampanj mot hetsjakten på sjuka” så stolpar LO upp ett antal lögner, dessa har nu blivit bemötta av Stefan Tornberg, och han påpekar samtidigt att några av reformerna är efterfrågade av LO själva:

LO skriver: Sjuka riskerar i praktiken att få sin sjukpenning indragen redan efter 6 månader utan att någon form av rehabilitering prövats. Sjuka kommer att göras arbetslösa.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är att alliansregeringen inför skyddad tid i sex månader, och upp till tolv månader om det är sannolikt att man kan komma tillbaka i sitt gamla jobb. Detta är något som LO har efterfrågat. Med dagens regler kan den sjukskrivne prövas mot hela arbetsmarknaden redan efter tre veckor. Alliansregeringen går även LO till mötes vad gäller krav på förbättrat anställningsskydd – en lag om rätt till ledighet för sjukskrivna att pröva annat arbete införs.

LO skriver: Sjukpenning ska bara beviljas i undantagsfall efter 12 månaders sjukskrivning. Utom i ett fåtal fall ska ingen hänsyn tas till hur allvarlig sjukdomen är eller om en helt ny diagnos finns.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är att alla som har nedsatt arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden beviljas sjukpenning respektive förlängd sjukpenning i 12 + 18 månader.

LO skriver: Passiva arbetsgivare kommer att enkelt kunna kringgå arbetsmiljölagen och lagstadgade skyldigheter till arbetsanpassning och rehabilitering, eftersom Försäkringskassan inte ska kontrollera sanningshalten i arbetsgivarutlåtanden om möjligheterna till återgång.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är att rehabiliteringskedjan kommer tvinga arbetsgivaren att tillsammans med arbetstagaren samverka kring åtgärder som ökar möjligheterna för återgång i arbete på arbetsplatsen istället för dagens passiva sjukskrivning som nästan alltid slutar med en förtidspension.

LO skriver: Tiotusentals långtidssjukskrivna kommer redan från och med den 1 juli att få sin ersättning sänkt från 80 procent till 75 procent. De flesta har inte haft tillgång till rehabiliteringsåtgärder eller annan hjälp för att komma tillbaka.

Svar: Detta stämmer inte. Sanningen är den att sjukpenningen fortsättningsvis kommer att vara 80 procent. Efter tolv månader införs förlängd sjukpenning, istället för obligatorisk prövning av förtidspension. Denna regering kommer inte att tillåta att människor sorteras ut i förtidspension med 64 procents ersättning. Det räcker med de 550 000 personer som redan skickats ut i permanent utanförskap.

Man kan fråga sig vem det är som bedriver hetsjakt mot vem, och varför LO degraderar sig själva till en lögnpropagandaapparat åt Mona Sahlin och socialdemokraterna?

Övrigt:
Socialdemokraterna har ju deklarerat att de vill bilda regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiets ordförande i programkommisionen hyllar idag Jan Myrdal på sin blogg.

Länkar:
Helsingborgs Dagblad: LO borde hålla sig till sanningen
SvD: LO:s grannkampanj upprör
BLT: Personligt angripen av LO-facken
SR: Politiker kritiserar LO kampanj
Aftonbladet: Osmakligt, LO
DN: Ett LO i tiden
Helsingborgs Dagblag: Hans Wallmark: LO har slösat bort förtroende
Newsdesk: Johan Pehrson (fp) i öppet brev till Wanja Lundby-Wedin: LO:s kampanj tveksam och felaktig
Arbetarbladet: Varför försvarar LO det socialdemokratiska sveket mot de sjuka?
Aftonbladet: LOs huvudproblem: förnekelse och oförmåga till självkritik och förnyelse
Aftonbladet: VÄND TRENDEN

Intressant, andra bloggar om: