You are currently browsing the category archive for the ‘Sjukvård’ category.

En läsare vid namn Henrik tipsar om hur Vårdval Stockholm i Rågsved har fallit ut.

Mona talar ibland om vårdval Stockholm och om hur förorterna får så mycket sämre vård. Bland annat nämner hon Rågsved i dessa sammanhang. Hon besökte också Rågsveds vårdcentral innan vårdvalet var i hamn.

Det intressanta är att just Rågsveds vårdcentral, som drivs av privata Carema, under våren gjort allt för att få folk att lista sig hos dem. Bland annat har de utökat öppettiderna, inrättat en ”lättakut” och enligt uppgift har de planer på att också starta mödravård. Alltså en avsevärd förbättring!

Visserligen är reformen fortfarande ung, men hon ljuger definitivt i det här fallet.

Tack för tipset.

Mona Sahlin kallade, i debatten om vården med Filippa Reinfeldt, Vårdval Stockholm för ett farligt experiment som kan sprida sig.

Ett par andra citat:

Men när vi ser att det sker stora försämringar som verkligen är till nackdel för förortsområdena, så är det självklart att vi vill diskutera det.

– Mona Sahlin, Mona Sahlin till ny attack

Den 1 januari trädde också Vårdval Stockholm i kraft. Många av vårdcentralerna i socialt utsatta områden med hög arbetslöshet och mer ohälsa har stängt eller sagt upp personal. Resurser flyttas till rikare delar av staden, för nu gäller moderat ”Hej matematik”, samma peng för alla oavsett behov.

– Mona Sahlin, Partiledardebatt 16 januari

Ett par av socialdemokraternas utsagor om Vårdval Stockholm på socialdemokraternas hemsida:

Socialdemokratiska bloggare har också varit flitiga, en av de flitigare har varit Anders Löwdin (politiker i Bromma). Ta t ex hans inlägg Vårdslakt Stockholm:

Vad händer i framtiden? Kommer behövande patienter från Botkyrka och Rågsved att lista sig på Äppelvikens läkarmottagning, eller är vi tvungna att be Läkare utan gränser och Röda Korset att rycka ut till Stockholms södra förorter?

Efter att Mona Sahlin och socialdemokraterna svartmålat Vårdval Stockholm i de allra grövsta termer de kunnat uppbåda, ljugit om hur dåligt Vårdval Stockholm skulle bli för människorna i de utsatta förorterna i Stockholm, så kom då siffrorna i april.

Läkarbesöken ökar mest i utsatta förortsområden
Fler läkarbesök i länet – Störst ökning i ytterområdena

Alla som tror att Mona Sahlin och socialdemokraterna gladde sig över dessa siffror som visar att Vårdval Stockholm är en succé, speciellt för de som Mona påstår sig måna mest om, räck upp en hand.

Av någon anledning så finns inte heller Agenda debatten om Vårdval Stockholm mellan Mona Sahlin och Filippa Reinfeldt kvar på SVT:s hemsida.

Vårdkonflikten är förresten över, sjuksköterskorna hade hoppats lite bättre löner vilket de är förtjänta av. Fler privata arbetsgivare kommer att betydligt förbättra sjuksköterskornas möjligheter till bättre löner i framtiden.

Jag vill samtidigt passa på att påminna om några rubriker från socialdemokraternas tid:

Tusentals dör i onödan
Svensk högspecialiserad vård bland de sämsta i Västeuropa
Svensk sjukvård sist i Demoskopmätning
Fler hjärtsjuka dör i väntan på operation
Elva dog i väntan på hjärtoperation
Tusentals dör av felbehandling
Svensk sjukvård klart sämst på att ta hand om patienterna

UPPDATERING: Bloggaren ‘Den hälsosamme ekonomisten‘ har jämfört tillgänglighet och kvalitet mellan olika landsting baserat på hur många som röstar på socialdemokraterna. Han har kommit fram till dessa två slutsatser:

Om andelen som röstar på socialdemokraterna i ett visst landsting ökar med tio procentenheter leder detta till att andelen personer som måste vänta mer än sju dagar på besök i primärvården ökar med 2,6 procentenheter.

samt

Om andelen som röstar på socialdemokraterna i ett visst landsting ökar med tio procentenheter ökar antalet onödiga (undvikbara) dödsfall bland kvinnor i landstinget med 2,5 stycken per 100000 invånare. Undvikbara dödsfall bland män ökar med 4 stycken per 100000 invånare.

Den moderatstyrda alliansen för Sverige allt närmare ett tudelat sjukvårdssystem, där flertalet patienter och medborgare får betala med försämrad vård, säger Mona Sahlin. Det är en lögn.

Intressant, andra bloggar om: , ,

”Det känns märkligt att ha en moderat ledare som lämnar walkover på hela området som handlar om vård, skola och omsorg”

– Mona Sahlin

Sanningen är att moderaternas vallöften innehöll betydligt mer av satsningar på vård, skola och omsorg än vad socialdemokraternas vallöften gjorde.

Tack till Kerstin för tipset.

Länk: Regeringsförklaringen 18 September 2007

Andra bloggar om:

Det skulle aldrig bli vård efter plånbok. Sedan ändrades lagen så att akutsjukhusen nu kan säljas och patienter med privata försäkringar kan gå före i vårdkön.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att det var ett vallöfte att avskaffa stopplagen därför att den förbjuder sjukhus att drivas i privat vinstsyfte, samt att inga akutsjukhus skulle säljas ut. Båda vallöftena är uppfyllda. Ovan citat av Mona Sahlin satt i sammanhanget där hon försöker leda i bevis det som Mona ljuger 6 handlar om, gör även ovan citat till en lögn av Mona Sahlin.

Förövrigt har det varit vård efter plånbok efter att socialdemokratin gjorde sjukvården mer otillgänglig för svenska medborgare genom att lägga vården under planekonomins dystra verklighet med köer och allt vad det innebär. De som har haft råd har kunnat skaffat sig vård annorstädes. Alltså är även ”Det skulle aldrig bli vård efter plånbok” en lögn.

DN: Den nya regeringens vallöften

Andra bloggar om: