You are currently browsing the category archive for the ‘Skatter’ category.

Kjell-Olof Feldt, socialdemokratisk finansminister 1982 – 1990, påpekar i en debattartikel på DN att socialdemokraterna med Mona Sahlin ljuger om vad socialdemokraterna kallar för ”pensionärsskatten”.

Högljudda krav ställs nu på att skattereduktionen ska omfatta alla slags inkomster, framför allt pensioner. Oppositionen har naturligtvis hakat på och lovar att sluta ”skatteklyftan” mellan förvärvsinkomster och pensioner. Socialdemokraterna delar i sin budgetmotion ut en skattereduktion med i genomsnitt cirka 300 kr i månaden. Det, säger man, halverar ”skatteklyftan” för pensionsinkomster under 15.000 kr. Sanningshalten i detta påstående förtas av att man samtidigt vill införa ytterligare en skattereduktion för förvärvsinkomster. Alla löntagare ska nämligen få skatten sänkt med 75 procent av den avgift de betalar till A-kassan. För medlemmarna i flertalet av LO-förbunden innebär det en skattesänkning med, just det, cirka 300 kr. Så ”skatteklyftan” består! Och man använder samma lånade pengar till denna skattesänkning som Alliansen gör för det 4:e steget i jobbskatteavdraget.

– Kjell Olof Feldt

Han sågar också oppositionens skattepolitik vad gäller fastighetsskatt och förmögenhetsskatt vid fotknölarna. Rekommenderad läsning! För övrigt så har socialdemokraterna sin kongress denna vecka.

DN: Kjell Olof Feldt: ”Storstadsbor i normalvillor drabbas av nya S-politiken”

Intressant, läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

I kommentarer till denna blogg har det idag påpekats att Mona Sahlin idag ljög om sin egen lön i TV. Via Johan Ingerö så hittar jag detaljerna.

Vi socialdemokrater har lämnat ett tydligt besked hur vi ser på en del av skatterna nu, till exempel att jobbskatteavdraget trappas ner från en nivå på 43 000 i månaden så försvinner jobbskatteavdraget undan för undan så att såna som jag som tjänar nära hundra tusen inte får nåt jobbskatteavdrag.

– Mona Sahlin

Johan Ingerö kommenterar detta på följande sätt:

Ovanstående är Mona Sahlins exakta formulering i SVT:s morgonsoffa. Eftersom hennes lön i verkligheten är 135 000 kronor i månaden (som första S-ledare någonsin har hon av sitt parti beviljats ersättning utöver riksdagsarvodet) kan vi konstatera att Sahlin glömde bort närmare fyrtio tusen kronor av sin egen lön.

Den lönenivå som hon själv menar är så hög att den inte bör omfattas av jobbavdraget är alltså felräkningspengar i hennes ögon. Det säger onekligen ett och annat om den moderna ”arbetarrörelsen”.

SVT: Gomorron Sverige, 10 minuter in i klippet.
SvD: Roligare än så här blir det inte med Sahlin
Expressen: SM i skattehöjningar
Politikerbloggen: Sahlin ljög om sin lön i TV

Intressant, läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Idag meddelar Mona och hennes kompisar på DN.Debatt att de vill göra om pensionssystemet. Jag skall inte fördjupa mig i det, utan istället tillbakavisa de nya lögner som Mona och hennes kompisar återupprepar varje gång de får chansen.

Regeringens passivitet förvärrar krisen, skriver Mona Sahlin. Detta har genomgående varit Mona Sahlins budskap den senaste tiden. För den som är intresserad av vad regeringen gör, så är regeringen.se en utmärkt plats att besöka.

Socialdemokraterna är keynesianer, vilket är en ekonomisk politik som tre nobelpristagare i ekonomi (ja, jag vet att det inte är ett riktigt nobelpris, utan i Alfred Nobels ära) och hundratals ekonomiprofessorer kritiserade hårt i dagarna. Fler nobelpristagare i ekonomi som idag inte är i livet har också kritiserat denna ekonomiska politik hårt.

”Vi socialdemokrater vill, liksom ledande företrädare för den ekonomiska expertis som följer utvecklingen, se aktiva åtgärder och investeringar som kan möta utmaningarna.”

– Det vore bra om socialdemokraterna kunde nämna någon mer ”ledande företrädare för den ekonomiska expertis som följer utvecklingen” än Lars Calmfors, och ännu bättre vore det om de inte plockade russinen ur kakan. Jag är ganska säker på att socialdemokraterna inte vill referera till Lars Calmfors när det gäller deras egna protektionism mot utländska arbetare till exempel.

Den hälsosamme ekonomisten ställer en intressant fråga, hur skall socialdemokraterna finansiera de skattesänkningar på mellan 20-30 miljarder kronor per år som de vill genomföra för pensionärerna?

Länkar:

DN.Debatt: ”Nu måste vi göra om vårt pensionssystem”
Barometern: Måtte pensionsavtalet från 1994 hålla
Mathias Sundin (fp): Annat ord för ekonomiskt oansvar: Mona Sahlin

Intressant, andra bloggar om: , , , , ,

Mona Sahlin i partiledardebatten den 11 juni 2008:

  • Det finns ganska många besked, Göran Hägglund. Bankeryd 1 var eländigt nog. Nu ska tydligen Bankeryd 2 komma. Uppföljare brukar sällan bli bättre. Men finns det något mer besked att ge än oj, oj, oj till alla dem som faktiskt fick sin fastighetsskatt höjd trots det löfte som du och alliansen gav före valet? Det skulle jag vilja veta.
  • Nu är det inte så. Det är Göran Hägglunds regering som mot vad man sade har höjt fastighetsskatten för många vanliga husägare runt om i Sverige och sänkt den ordentligt för de få riktigt rika med de riktigt stora husen. Det tycker inte jag är att följa sitt vallöfte.

Regeringen har gjort om den socialdemokratiska fastihetsskatten på 1% till en kommunal avgift på 0,75%, samt infört ett maxtak på 6000 kr. Då har man sänkt skatten, inte ökat den.

Det är sant att många har fått betala mer i fastighetsskatt i kronor räknat, detta på grund av att taxeringsvärdena har ökat kraftigt. Men att säga att regeringen därför har höjt fastighetsskatten är lika lögnaktigt som att anklaga regeringen för att de höjt din skatt om du fått en rejäl löneförhöjning trots att de faktiskt sänkt skatten på arbete. Med socialdemokraterna så hade fastighetsskatten fortsatt varit på en procent utan något maxtak.

Mona har tidigare ljugit om fastighetsskatten.

Andreas Norlén (m) har gett svar på tal: Sahlins osanning om fastighetskatt.

Noterat: Förhandlingarnavänstersidan om hur de vill bilda regering har nu så sakta påbörjats. Skall Sverige efter 2010 styras av Mona Sahlin, Peter Eriksson och Lars Ohly? Skall ett kommunistiskt parti få vara med och regera Sverige?

Intressant, andra bloggar om: , , ,

Mona Sahlin har fått in en debattartikel i DN igen.

Mona Sahlin: ”Arbetslösheten har ökat de senaste året”

Sanningen: Än minskar arbetslösheten.

Mona Sahlin: ”Den borgerliga regeringen har förvärrat ekonomin genom flera allvarliga felbedömningar.”

Sanningen är att KI, som får antas vara med kvalificerade än Mona Sahlin att bedöma denna sak skriver:

”Eftersom den nya regeringens politik medför en ökad arbetskraft och en ökad sysselsättning behöver företagen utöka sin kapitalstock via högre investeringar. Sammantaget innebär detta att BNP-tillväxten 2007–2010 i genomsnitt blir ca 0,3 procentenheter högre per år till följd av den nya regeringens politik, se diagram 20. BNP blir därmed ca 1,1 procent högre 2010.”

Mona Sahlin: ”Under de senaste åren har Sverige haft en mycket stark jobbtillväxt. Regeringens finanspolitiska råd framhåller att detta är ett resultat av den goda konjunkturen.”

I Svensk finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2008, kan vi på sida 8 läsa:

”Regeringens sysselsättningspolitiska reformer, i första hand sänkningen av a-kassan och jobbskatteavdraget, kan antas få betydande positiva sysselsättningseffekter på sikt.”

Och på sida 178 kan vi läsa

”de sänkningar av akasseersättningen som gjorts på sikt kan antas minska arbetslösheten med mellan 0,5 och 1,8 procentenheter.”

Bara regeringens reform av akasseersättningen har/kommer alltså att leda till en arbetslöshet som är 0,5 till 1,8 procentenheter lägre än vad den skulle varit annars. Lägg där till också alla andra reformer som jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar och så vidare.

KI har skrivit så här (s. 22):

”För perioden 2007–2010 har Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD använts för att bedöma hur den nya regeringens politik påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. De reformer som beskrivits ovan bedöms medföra att sysselsättningen stiger med ca 55 000 personer mer och att BNP ökar med ca 1,1 procent mer fram till 2010 än vad som annars skulle ha blivit fallet. Eftersom utbudet bedöms stiga snabbare än efterfrågan 2007–2010 blir dock resursutnyttjandet på arbetsmarknaden mindre ansträngt, trots att antalet arbetade timmar stiger. Löne- och inflationstrycket i ekonomin blir därmed lägre, vilket innebär att den nya regeringens politik har en dämpande effekt på den prognostiserade reporäntebanan.”

Mona Sahlin: ”Under de senaste tolv månaderna ökade arbetslösheten med 28 700 personer, enligt SCB.”

Jasså? Än minskar arbetslösheten.

Mona Sahlin: ”Det började redan under de första månaderna vid regeringsmakten. Regeringen tog inte hänsyn till konjunkturläget, utan inledde mandatperioden med stora, ofinansierade skattesänkningar. Effekten blev att Riksbanken ansåg sig tvingad att höja räntan.”

– Riksbanken började höja räntan redan i början av 2006 från skadligt låga 1,5%. Göran Persson har KU anmälts för att försöka hålla ränta nere.

” Statsminister Göran Persson ser inget behov av en räntehöjning från Riksbanken.
– Jag ser inga tecken på inflationstryck i svensk ekonomi. Det är möjligt att Riksbanken har information som vi inte har. Höjer de räntan så ska det bli intressant att läsa motiveringen till det, sade Persson till journalister i samband med onsdagens partiledardebatt.”

”Göran Persson har anledning att frukta en tidig räntehöjning. Penningpolitiken, som alltså styrs av Riksbanken och inte regeringen, har med den historiskt låga räntan (1,50 procent) varit expansiv, vilket påskyndat konjunkturuppgången. Den är i sin tur helt nödvändig för att regeringens ekonomiska politik ska hinna ge resultat i ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet – avgörande frågor för en socialdemokratisk regering som vill vinna valet.”

TT: Perssons ränteutspel får kritik

Jepp, och en ekonomisk politik som syftar på att få fram bra siffror till val genom att stimulera förtida konsumtion med låga räntor, måste senare betalas igen på något sätt. Vad behändigt att kunna beskylla dem som får städa upp…

Mona Sahlin: ”I dag har en halv miljon människor lämnat försäkringen och står utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.”

– Känner inte socialdemokraterna till grundförsäkringen?

Mona Sahlin: ”Dessa nya skattesänkningar som Reinfeldt beskriver som en ”finanspolitisk stimulans” kommer enligt finansdepartementets egna kalkyler att närmare till hälften tillfalla höginkomsttagare.”

– Vid det här laget så är det ju vida känt att när socialdemokraterna pratar om höginkomsttagare så pratar de om normala LO-arbetare. Fast själv anser hon sig vara medelklass med en lön på 126.000 kr i månaden.

Mona Sahlin: ”Just nu pågår ett ras i kvaliteten i välfärden när resurserna minskar på grund av försämrad ekonomisk utveckling och ogenomtänkta skattesänkningar.”

Sanningen är att igår så skrev Sveriges kommuner och landsting: ”Det har aldrig satsats så mycket pengar på välfärden som i dag.”

Länkar:
DN: Än minskar arbetslösheten
SKL: Satsningar på välfärdstjänster har ökat
SVD: Rekordpengar till välfärden
KI: Effekter av den nya regeringens ekonomiska politik
Finanspolitiska rådets rapport 2008
Aftonbladet: S: Vi vill stärka välfärden

Intressant, andra bloggar om: , , ,

* ”Pension är uppskjuten lön”

* ”det är anmärkningsvärt när den tiondel som redan har de högsta inkomsterna får 60 procent av skattesänkningen när den moderatstyrda regeringen avskaffar förmögenhetsskatten”

* ”Därför är jag oroad att arbetslösheten nu faktiskt ökar under den borgerliga regeringen.”

* ”Nej, det stämmer inte. Något sådant förslag har vi inte.” (Om att höja marginalskatten för höginkomsttagare)

– Mona Sahlin, Heta stolen på di.se 15/5

* Pension är uppskjuten lön

Sanningen är att pensionen till större delen inte är en uppskjuten lön. Den allmänna pensionen beräknas utifrån hur mycket lönerna i Sverige ökar. Inkomstpensionen finansieras via skatter, inte via en fond där staten förvaltat dina pengar åt dig.

”Inkomstpensionen är grunden i pensionssystemet. De pengar som du via skatten betalar in går till de som är pensionärer idag. I stället får du så kallade pensionsrätter, som visar att systemet är skyldigt dig pengar. De pengarna får du tillbaka den dagen du själv blir pensionär.” (AMF Pension)

* det är anmärkningsvärt när den tiondel som redan har de högsta inkomsterna får 60 procent av skattesänkningen när den moderatstyrda regeringen avskaffar förmögenhetsskatten

Sossarna pratar ofta om att det är endast höginkomsttagare som tjänar på regeringens politik.
Fråga: Vad är en höginkomsttagare enligt Mona Sahlin, vilken månadslön pratar hon och sossarna om?
/Anders Ek

Jag har ingen exakt definition av vem som är höginkomsttagare – men tycker till exempel att det är anmärkningsvärt när den tiondel som redan har de högsta inkomsterna får 60 procent av skattesänkningen när den moderatstyrda regeringen avskaffar förmögenhetsskatten.

Det är intressant att Mona Sahlin inte vill tala om vad en höginkomsttagare är enligt hennes sätt att räkna, det finns naturligtvis en anledning till det. Istället upprepar hon de konstigheter i svaret som gör att det blir problematiskt för henne att tala om vad en höginkomsttagare är. Uppgifterna har Mona Sahlin antagligen delvis fått från det uppdrag som Miljöpartiet gav till Riksdagens utredningtjänst. SR Ekot har en bra artikel som ger klarhet:

De här uppgifterna går på tvärs med regeringens beräkningar som pekar på motsatsen: att tre fjärdedelar av skattesänkningarna går till de med låga och medelstora inkomster.

En anledning till att miljöpartiet får fram andra siffror än de som regeringen håller sig med är att man även har tagit med dem som saknar förvärvsinkomster i beräkningen, som per definition inte får något jobbavdrag. [min fettext]

Frågan är också var man ska dra gränsen mellan vad som är en hög respektive en låg inkomst när det gäller vem som får den största skattesänkningen.

Olika definitioner
Finansminister Anders Borg anser att han har rätt och att miljöpartiets gränsdragning leder till orimliga konsekvenser.

– De har gjort en definition av höginkomsttagare som innebär att den genomsnittlige heltidsarbetande i praktiken blir höginkomsttagare. Det vill säga att brandmän, lärare och sjuksköterskor ska räknas som höginkomsttagare enligt deras definition, säger Borg.

– Man lägger gränsdragningen på ungefär de 26 000 – 27 000 där genomsnittsheltidsarbetaren ligger i månadslön. Då går 30 av de 40 miljarder vi sänker skatten med till låg- och medelinkomsttagare. Människor som tjänar mindre än den genomsnittlige heltidsanställde.

* Därför är jag oroad att arbetslösheten nu faktiskt ökar under den borgerliga regeringen.

Sanningen är att arbetslösheten förväntas börja stiga i höst och under nästa år, för att sedan vända nedåt igen år 2010. Att arbetslösheten nu stiger har blivit ett mantra hos Mona Sahlin och socialdemokraterna, som att det skulle bli sant bara för att man återupprepar lögnen så ofta man får tillfälle. Denna lögn bemötte jag senast här.

* Nej, det stämmer inte. Något sådant förslag har vi inte.

Hej Mona,
jag läste någonstans att ni har tänkt höja marginalskatten till 62% för höginkomsttagare ifall ni vinner nästa val.
Stämmer detta? Hur resonerar ni då? Är det inte meningen att jag skall få en vettig avkastning på den investering jag gjort i mina studier?
/Patrik Wahlström

Nej, det stämmer inte. Något sådant förslag har vi inte.

I partiledardebatten med Fredrik Reinfeldt den 8 oktober förra året så lovade Mona Sahlin att höja skatterna för höginkomsttagarna. Men det är klart, eftersom det är Mona Sahlin vi talar om, så har hon nog inga bekymmer att svara nekande på ovan fråga eftersom det kanske inte finns något färdigt och lagt förslag. Att det ger en missvisande bild av verkligheten bekymrar nog inte henne. Som aftonbladet skrev: Hon trollar med siffror som den värsta illusionist. Kom ihåg att för Mona Sahlin så är ”höginkomsttagare” något annat än det är för gemene man.

Räkna ut din skatt på ekonomifakta.

Länkar:
SvD: Mp till attack om skatteeffekter
Privata Affärer: Sahlin lovar att höja skatten för höginkomsttagare
SvD: Hett i skattefrågan
P J Anders Linder: Avskaffad värnskatt gynnar inte ”de rika”

Intressant, andra bloggar om: , , ,

I stället har regeringen ägnat sina första tre budgetpropositioner åt ofinansierade skattesänkningar, vilket redan har satt avtryck i form av högre räntor.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att skattesänkningarna troligen är överfinansierade.

Riksgälden: ”För 2007 räknar vi med ett budgetöverskott (ett negativt lånebehov) på 138 miljarder kronor, vilket skulle vara det största överskottet genom tiderna. Det är en förbättring med 26 miljarder kronor jämfört med vår februariprognos. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blir större än väntat.”

Apropå räntorna, förutom det faktum att det är sunt med högre räntor i en högkonjuktur, så drivs dessa upp ytterligare av löneökningar som inte står i proportion till produktivitetsutvecklingen.

Andra bloggar om:

”Reinfeldts regering påstår att ”det är låginkomsttagarnas tur”. Men i stället har 70 procent av budgeten riktats till de 30 procent som har högst inkomster.”

– Mona Sahlin

Sanningen är: 3 279 000 personer är i arbete enligt SCBs Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007. Folkmängden i Sverige är 9 166 827 enligt SCB idag. Det betyder att 36% av Sveriges befolkning är i arbete. Det är alltså dessa 36% som arbetar som regeringens budget riktats mot. Skatten har gjorts mer progressiv, dvs de som tjänar minst får behålla en större andel av sin lön. Implicit så betyder Monas resonemang att låginkomsttagare är höginkomsttagare, dvs Mona ljuger.

Andra bloggar om:

Reinfeldts regering påstår att fastighetsskatten har avskaffats. Men i stället har skatten döpts om och förändrats så att över 220 000 småhusägare får höjd skatt!

– Mona Sahlin

Sanningen är att 3,1 miljoner får sänkt fastighetsskatt med i genomsnitt 2 600 kronor, 25 000 får höjd fastighetsskatt med i genomsnitt 1 100 kronor om året. Alliansen var tydliga med att finansieringen skulle ske inom bostadssektorn, vad man ville komma ifrån var att man skulle betala skatt på pengar som var låsta i ett boende. Alla får lägre fastighetsskatt i jämförelse med om socialdemokraterna suttit kvar.

Aftonbladet: Bara 25000 får höjd fastighetsskatt
GP: 25 000 får höjd fastighetsskatt

Andra bloggar om:

”Bensinskatten skulle sänkas, sedan höjdes den.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att varken moderaterna eller alliansen har sagt att de skall sänka bensinskatten. Vill Mona Sahlin sänka bensinskatten?

Andra bloggar om: