You are currently browsing the category archive for the ‘skola’ category.

”Nu är vi där – ett par år in i mandatperioden. Och politiken ger tydliga resultat:

Tillväxten sjunker.
Inflationen sticker iväg.
Räntorna ligger högt.
Kunskapsnivån sjunker.
Produktivitetstillväxten är i stort sett utraderad.
Arbetskraftsbristen är akut.”

– Mona Sahlin, jobbtoppmötet

Mona Sahlin påstår att regerings politik har lett till ovan. Vi får ta och avhandla punkterna var för sig.

1. Tillväxten sjunker

Det är sant, men det är en lögn att det beror på regeringens politik. Vi vet alla att en högkonjuktur inte håller i sig för evigt, men ändå anklagar Mona Sahlin regeringen för att så inte har skett med regeringens politik. Sverige är ett av de mest globaliserade länderna och påverkas starkt av världskonjukturen. Det har länge varit känt att tillväxten i världen skulle krympa år 2008. I år har IMF skrivit ner tillväxten ytterligare, där man förutspår att tillväxten i EU kommer att bli 1,4%. Samtidigt tros tillväxten bli 2,1% i Sverige, dvs 50% högre än EU genomsnittet. Det är ett gott betyg för regeringen.

2. Inflationen sticker i väg, räntorna ligger högt

Detta är också sant, men Mona ljuger när hon påstår att detta är ett resultat av regeringens politik. Också här kan vi bedöma hur det går för Sverige genom att jämföra med andra länder. Inflationen i EU i april var 3,6%, i Sverige var den 3,2%. Av de EU-länder som inte har Euron, så är det bara Storbritannien som har en lägre inflation. Alltså även här gör Sverige mycket bra ifrån sig. Allt enligt eurostat, EUs motsvarighet till SCB. Räntorna sätts av riksbanken för att nå inflationsmålet 2% plus minus 1 procentenhet. Så här sa Riksbanken den 23 april om läget när de presenterade att reporäntan förblir 4,25%:

”Konjunkturen är fortfarande god i Sverige med en hög tillväxt i konsumtion och sysselsättning. Även exporten har utvecklats väl. Den svagare utvecklingen i omvärlden bidrar till att svensk ekonomi mattas av. Stigande energi- och livsmedelspriser gör att inflationen är hög och väntas bli något högre nästa år än vad prognosen visade i februari.”

Jag vill även starkt rekommendera denna artikel på fokus om inflationen, det ser ut som att vi kommer att få dras med en hög inflation en lång tid framöver. Beröm ges dock till Sverige för våra starka statsfinanser.

3. Kunskapsnivån sjunker, Arbetskraftsbristen är akut.

Jag har svårt att tänka mig att regeringens politik redan skulle ha kunnat påverka kunskapsnivån i Sverige åt varken det ena eller det andra hållet. Fiaskot svensk flumskola får socialdemokraterna ta det fulla ansvaret för. Att arbetskraftbristen är akut nu, beror på politiska beslut gjorde flera år bakåt i tiden. Detta skall socialdemokraterna kritiseras för, ingen annan. Ingen kan trolla fram kvalificerad arbetskraft på något år, att anklaga någon för att inte ha gjort det är lögnaktigt. Jag vet inte vad Monas syn på utbildning är, hon har ju ingen själv, men det tar lång tid att utbilda sig till ett yrke.

LO kritiserade länge den socialdemokratiska regeringen för deras politik vad gäller yrkesutbildningar. LO har skrivit flera rapporter om detta. Regeringen har också för avsikt att omreformera skolan så att fler elever skall klara av de yrkesinriktade programmen på gymnasiet. Regeringen har också för avsikt att göra det lättare för professionella yrkesarbetare att omskola sig till lärare. Detta tar tid, men naturligtvis så är Mona Sahlin emot dessa åtgärder. Förövrigt var arbetskraftsbristen mer akut under förra högkonjukturen när socialdemokraterna satt vid makten.

Arbetskraftsbristen var i slutet av 2007 fortfarande något under nivån vid förra högkonjunkturen år 2000.

Arbetsförmedlingen: Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb fungerar bra

4. Produktivitetstillväxten är i stort sett utraderad.

Det stämmer, och detta är orsakat av regeringens arbetsmarknadspolitik. Produktivitet mäter hur mycket var och en producerar i genomsnitt. När folk slås ut från arbetsmarknaden så är det ofta de minst produktiva som får gå först. Då blir produktiviteten högre eftersom den mäts på de mer produktiva som är kvar på arbetsmarknaden, när folk kommer tillbaka in på arbetsmarknaden, då är de oftast mindre produktiva, och då sjunker produktiviteten igen. Att även de som är mindre produktiva måste få plats på arbetsmarknaden tycker jag är självklart, uppenbarligen tycker inte Mona Sahlin det eftersom hon kritiserar regeringen för detta. Läs mer om produktivitet här, rekommenderas varmt! Ett litet smakprov:

”En vagn dras av fem hästar. Den långsammaste hästen skadar benet och läggs på vagnen. Dragkraften per häst har ökat, samtidigt som vagnen går långsammare. Är detta ett problem, eller något bonden bör vara glad över?”

I samma tal vid jobbtoppmötet sa även Mona följande:

”Nu stannar jobbtillväxten av. Regeringen räknar med så få som 20 000 nya jobb nästa år.”

Nåväl, en evig jobbtillväxt tror ingen på, men jag tycker att det är mest från socialdemokraterna man hör desto dystra prognoser. På SCB och AMS talar man vidare om rekord efter rekord efter rekord. Mona Sahlins och socialdemokraternas gnäll känns väldigt verklighetsfrånvänt och lögnaktigt.

Totalt ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 88 000 personer under januari till mars och det var framförallt i mars som antalet sköt iväg, säger Niklas Andersson, analytiker på arbetsförmedlingen, till E24.

Länkar:
E24 (2008-05-09): Allt fler får jobb
E24 (2008-04-23) SCB: Sysselsättningen fortsätter öka
AMS: Över 10 000 har fått arbete genom jobb- och utvecklingsgarantin
SCB: Fler sysselsatta och fler fast anställda
SCB: Fortsatt ökning av antalet sysselsatta
SCB: Tredubbelt rekord på arbetsmarknaden år 2007
di.se: Sänkt avgift till a-kassan i sommar
Herald Tribune: Inflation hits record pace in euro zone
Guardian: Eurozone rates set to stay at 4%
Riksbanken: Inflationen just nu

Intressant, andra bloggar om:

”Att sätta betyg på 7-åringar har ingen förankring vare sig i skolan eller bland föräldramajoriteten.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att Alliansen har diskuterat betyg från årskurs 6, dvs för 12-åringar, och inget annat.

DN: Betygen spökar igen
SvD: Dags att vädra ut flummet i skolan
SvD: Dålig fjutt i Sahlins nyårsraket

Andra bloggar om:

”Det känns märkligt att ha en moderat ledare som lämnar walkover på hela området som handlar om vård, skola och omsorg”

– Mona Sahlin

Sanningen är att moderaternas vallöften innehöll betydligt mer av satsningar på vård, skola och omsorg än vad socialdemokraternas vallöften gjorde.

Tack till Kerstin för tipset.

Länk: Regeringsförklaringen 18 September 2007

Andra bloggar om: