You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

Den som söker på Mona Sahlin på google, kommer att se att denna blogg dyker upp på andra plats efter wikipedia artikeln om Mona Sahlin.

Inte så illa. 🙂

Annonser

socialdemokraternas hemsida rapporteras det att Mona Sahlin skall besöka Washington med syftet att föra ”politiska samtal om USA:s nya strategi i Afghanistan, stängningen av Guantanamo, läget inför det kommande klimattoppmötet i Köpenhamn, den inrikespolitiska situationen med sjukförsäkringsreformen och USAs ansträngda ekonomi”.

* ”det är socialbidragen, inte jobben, som ökar i kommunerna.”
* ”Det blev bidrag, inte jobb, med den moderatledda regeringen.”
* ”I går skrev Svenska Dagbladet: Socialbidragen skenar i Stockholm.”

– Mona Sahlin, Partiledardebatten i Riksdagen den 11 juni 2008

* ”det är socialbidragen, inte jobben, som ökar i kommunerna.”, ”Det blev bidrag, inte jobb, med den moderatledda regeringen.”

Så här skriver Socialstyrelsen i sin rapport Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2008 (s. 15):

Under första kvartalet 2008 betalades 1 779 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd till mottagare som inte var flyktingar, se tabell A. Det är en minskning med fyra procent jämfört med första kvartalet 2007. Högsta värdet under den senaste femårsperioden är 2 070 miljoner kronor, vilket betalades ut andra kvartalet 2005.

Arbetsförmedlingen har också positiva nyheter:

Arbetslösheten i maj var den lägsta sedan 1991.

Likaså har SCB det, några rubriker: ”Ökning av antalet fast anställda”, ”Stor ökning av antalet sysselsatta ungdomar” och ”Antalet arbetade timmar ökade”

* ”I går skrev Svenska Dagbladet: Socialbidragen skenar i Stockholm.”

– Det är sant, så skrev de. En något konstig artikel, eftersom socialbidragen har minskat, men inte så mycket som man budgeterat för. Man trodde att socialbidragen skulle ha minskat mer än vad de gjorde, men av artikeln får man intrycket att socialbidragen ökar.

Länkar:
SvD: Alliansen mot öppet mål
DN: Tänk tillsammans
Sydsvenskan: Billigt, Östros
SvD: Höga betyg av retorikprofessor

Intressant, andra bloggar om: , ,

Socialdemokraterna och deras vapendragare, bloggarna, har nu dragit igång en massiv lögnkampanj där bland annat följande budskap pumpas ut:

* Ungdomsarbetslösheten har tre eller fyrdubblats
* Arbetslösheten ökar
* Socialbidragskostnaderna skjuter i höjden
* Tillväxten har bromsat in och det är regeringens fel
* Inflationen skjuter i höjden och det är regeringens fel
* Räntorna skjuter i höjden och det är regeringens fel

Ovan lögner har jag bemött här på bloggen, men lögnerna är naturligtvis fler och jag har inte tid att bemöta alla. Jag lägger antagligen redan ner mer tid på detta än vad jag borde.

Några av de socialdemokratiska bloggar som sprider dessa lögner är:

Lowdin.com i Bromma
Jonas Morian | PromeMorian
Alesia Goncharik
Stefan Runfeldt – Jämlikhet som frihetsidé
SSK bloggen
HBT-sossen

Länkar:
DN: S stjäl moderaternas reklamkampanj


Intressant
, andra bloggar om: