You are currently browsing the monthly archive for februari 2008.

Så har Mona Sahlin levererat ännu ett debattinlägg fullproppat med lögner.

”Efter valet 2010 avskaffar vi vårdnadsbidraget och höjer taket i a-kassan. Socialdemokraterna kan inte tolerera regeringens avvikelser från arbetslinjen.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att det är en självmotsägelse som heter duga. Det är empiriskt belagt att ju högre a-kassa, desto längre går folk arbetslösa. Uppenbarligen kan socialdemokraterna tolerera socialdemokraternas avvikelser från arbetslinjen (som är extrema internationellt sett).

”Den borgerliga regeringen sviker arbetslinjen och har försummat varje chans att modernisera Sverige.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att 218 000 fler jobb anmäldes till arbetsförmedlingen 2007 än 2006.

”År 2007 var ett synnerligen starkt år på arbetsmarknaden. Det ser vi både på sysselsättningens och på arbetslöshetens utveckling. Utvecklingen har kommit alla regioner och de flesta grupper till del.”

AMS (Arbetsmarknadsåret 2007: Ett år med rekordmånga lediga jobb och färre nya arbetssökande på Arbetsförmedlingen)

”Den borgerliga regeringen tog inte denna chans. I stället inledde man med stora ofinansierade skattesänkningar – under brinnande högkonjunktur.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att inga ofinansierade skattesänkningar har gjorts, de har varit överfinansierade.

Riksgälden: ”För 2007 räknar vi med ett budgetöverskott (ett negativt lånebehov) på 138 miljarder kronor, vilket skulle vara det största överskottet genom tiderna. Det är en förbättring med 26 miljarder kronor jämfört med vår februariprognos. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blir större än väntat.”

”Den expansiva finanspolitiken tvingade Riksbanken att höja räntan – vilket har gjort investeringar dyrare för hushåll och företag.”

– Mona Sahlin

”Den svenska ekonomin fortsätter att växa i god takt och sysselsättningen stiger. Utlåning och huspriser har ökat snabbt. I takt med att inflationen har ökat har även företag och hushåll reviderat upp sina inflationsförväntningar för det kommande året. Den underliggande inflationen är fortfarande låg men kostnadstrycket ökar. Det beror på att tillväxten i produktiviteten har mattats. Det beror också på att lönerna väntas stiga snabbare till följd av de nya löneavtalen och en stramare arbetsmarknad. [min fettext] Livsmedels- och energipriser bidrar också till att inflationen stiger.”

Riksbanken (PDF): Penningpolitisk rapport 2007:3 (s. 5)

Ingenstans nämner Riksbanken ofinansierade skattesänkningar då dessa bara finns i Mona Sahlins lögner.

”Dessutom fumlade regeringen bort arbetsmarknadspolitiken. Bristyrkesutbildningen för arbetssökande drabbades särskilt hårt. Arbetsförmedlingen uppger att antalet yrken där arbetskraftsbrist råder har dubblerats på ett år.”

– Mona Sahlin

Sanningen är att en yrkesutbildning på gymnasiet är på 3 år. Om det är någon som skall bära hundhuvudet för att det inte satsats på yrkesutbildningar så är det Mona Sahlin och den förra regeringen. Inte den nuvarande.

”Samtidigt har långtidsarbetslösheten bitit sig fast. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har fyrdubblats.”

– Mona Sahlin

”Bland ungdomar 16-24 år var ökningen fortsatt mycket stark. 45 000 fler ungdomar var sysselsatta jämfört med tredje kvartalet 2006, det motsvarar en ökning på 8,8 procent. Den snabba sysselsättningsökningen för ungdomar har pågått sedan förra sommaren och är den starkaste som uppmätts i AKU sedan mätningarna började 1963. [min fettext]”

Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2007

Och så fortsätter Mona Sahlins lögner genom hela debattartikeln, de är så många så jag nöjer mig med ovan idag.

Länkar:
SvD: Sahlin lovar återställning
DN: Höga löner hot mot sysselsättning

Andra bloggar om: